Studier

Dokumenteret effekt

Maxulin® består af nøje udvalgte ingredienser med dokumenteret effekt. Det er vigtigt for os, at du har tillid til os og føler, at du kan stole på de anbefalinger, vi giver dig, både når det gælder indhold samt virkning af Maxulin®.

Vores værdier og kvalitetskrav er din tryghed!

  • Vi leverer produkter af høj kvalitet
  • Vi bruger ingredienser, som er anerkendte for deres kvalitet og som har dokumenteret effekt
  • Produkterne er produceret i henhold til retningslinjerne for Good Manufacuring Practice (GMP)

Vi stiller høje krav til dokumentation og beror således kun på studier, som er randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede

Markedsansvarlig for Maxulin®, Nina Angell.

Studie af aldersrelaterede gener

I 2016 blev der publiceret et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie med 120 mænd, der fik enten 500 mg Testofen® (ekstrakt af fenugreek) dagligt i 12 uger eller placebo. Gruppen, der fik Testofen®, oplevede en betydelig effekt på aldersrelaterede gener, inklusive lyst. Både det totale testosteron og det frie testosteron lå stadig inden for normalområdet efter 12 uger med Testofen®, men en mulig forklaring på de effekter, der blev observeret, var at mere testosteron var biotilgængeligt i form af fri testosteron.

Læs mere om studierne her: A. Rao et al; The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male, (2016) Vol. 19; 134-142.

Studie af træningseffekt og kropssammensætning

I et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie ønskede forskerne at se, om indtag af fenugreek (bukkehornskløver) kunne have en positiv effekt på muskelstyrke og kropssammensætning. 49 deltagere blev opdelt i to grupper, hvoraf én gruppe indtog 600 mg fenugreek hver dag, mens den anden gruppe fik placebo. Deltagerne fik udleveret samme træningsprogram, som de udførte over en 8 ugers periode. I løbet af perioden blev alle målt i forhold til styrke, vægt og fedtmasse. Gruppen, der fik ekstrakt af fenugreek, opnåede i gennemsnit en betydelig øgning af styrken i både over- og underkroppen sammenlignet med placebo-gruppen. Der blev ikke påvist nogen forskel i vægt efter studiets afslutning, men gruppen, som indtog fenugreek, havde en reduktion i fedtprocent, hvilket indikerer, at kropssammensætningen blev tydeligt forbedret i løbet af perioden.

Fenugreek Placebo
Øgning i bænkpres 9.19 % 4.22 %
Øgning i benpres 25.29 % 15.26 %
Reduktion i fedtprocent -2.34 % – 0.39 %

Læs mere om studierne her: C. Poole, et al; The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males, J.Int.Soc.Sports Nutr., (2010) Vol. 7, 34.

I et andet dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie over otte uger, hvor 60 mænd blev inddelt i to grupper, fik en gruppe 600 mg fenugrek pr. dag, og den anden fik placebo. Studiet viste, at fenugreek har virkning på musklernes udholdenhed. En forklaring på træningseffekten var, at mængden af fri testosteron øgedes betydeligt som følge af træningen, og øgningen var størst i gruppen, der fik fenugreek.

Læs mere om dette studie her: S. Wankhede, et al; Beneficial effects of fenugreek glycoside supplementation in male subjects during resistance training: A randomized controlled pilot study, Journal of Sport and Health Science, (2016) Vol. 5, 176-182.

Studie af lyst hos mænd

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie med 60 raske mænd har påvist øget lyst ved indtagelse af Testofen® (ekstrakt af fenugreek). Gruppen, som fik 600 mg Testofen® hver dag i en 6-ugers periode, havde en signifikant stigning i lyst og tilfredsstillelse sammenlignet med gruppen, som fik placebo. Desuden berettede Testofen®-gruppen om en betydelig selvoplevet effekt på styrke, energi og velvære. Maxulin® indeholder samme daglige dosis Testofen®, som blev anvendt i studiet.

Læs mere om studierne her: E. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300.

×