Købsbetingelser

NutraQ ApS sælger kosttilskud direkte hjem til dig via en automatisk leveringsservice. Prisvenligt, individuelt tilpasset og uden bindingsperiode.

Om NutraQ ApS

NutraQ ApS er en del af NutraQ-koncernen – en koncern inden for kosttilskud og personlig pleje.
Kontaktinformationer for NutraQ ApS:
• Telefon: 70 80 12 15
• Adresse: Livjægergade 17B
DK-2100 København Ø
• CVR: 33 07 25 03
• E-mail: kundeservice@maxulin.dk
Aftaler med NutraQ ApS indgås på dansk.
Nedenstående købsvilkår er gældende fra 15. maj 2018, og finder anvendelse på køb af varer til levering i Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Levering

Dine produkter bliver leveret inden for 2 uger efter, at vi har modtaget din bestilling og vil indeholde produkter til to måneders forbrug (1 pakke á 60 kapsler), med mindre andet er aftalt.
Herefter leveres et tilsvarende produkt hjem til dig hver 2. måned til normalpris (1 pakke á 60 kapsler til 449 kr.) Leveringsservicen fungerer som et individuelt tilpasset abonnement uden bindingstid, opsigelsesperiode eller købsforpligtelse. Alle leverancer er fragtfrie, dvs. at NutraQ ApS betaler portoen. Vi sender vores leveringer med PostNord. Vi leverer ikke til postboks-adresser.

For at bestille

Du skal være fyldt 18 år for at kunne handle hos os. Introduktionstilbuddet gælder kun for nye kunder og for private husstande.

Betaling

Når du har bestilt en vare hos NutraQ ApS, sender vi en faktura sammen med din ordre, og du har 25 dage til at betale fra fakturadato. Ved forsinket betaling sender vi dig rykkerskrivelser. Der vil i forbindelse med rykkerskrivelser og yderligere tiltag til inddrivelse af fordringen, herunder overgivelse til vores inkassofirma, påløbe omkostninger i overensstemmelse med dansk ret.
Forfaldsdato på fakturaen er baseret på dit abonnement og kan udløbe på en hvilken som helst dato i måneden.

Fortrydelsesret

I medfør af forbrugeraftalelovens bestemmelser, har du 14 dages fortrydelsesret på dit første køb. De 14 dages fortrydelsesret regnes fra den dato hvor du modtager varerne. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag el. lign., forlænges fristen til den førstkommende hverdag. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (NutraQ ApS, Livjægergade 17B, DK-2100 København Ø, E-mail: kundeservice@maxulin.dk), at du har besluttet at fortryde din bestilling (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail).

Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, kan du bruge det fortrydelsesskema, som er vedlagt i første forsendelse, og som ligeledes er tilgængelig her, men det er ikke obligatorisk.
Du skal returnere varerne (eller aflevere dem) til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer returneres/afleveres til:

NutraQ ApS
Livjægergade 17B
DK-2100 København Ø

Du skal fremsende/aflevere en kopi af fakturaen (eller anden dokumentation for dit køb hos os), når du returnerer varen. Ved returnering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Refusion af udgifter

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du udøver din fortrydelsesret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Bemærk:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi:

• Du reelt har taget varen i brug
• Den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
• Du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
• Du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm

Reklamationer

Købelovens mangels- og reklamationsregler finder anvendelse. Reklamationsretten betyder, at hvis varen er behæftet med en mangel, kan du enten få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Du skal reklamere hurtigst muligt efter at du har opdaget en fejl/mangel. Kontakt kundeservice enten skriftligt (kundeservice@maxulin.dk) eller telefonisk (70 80 12 15) og vi finder en god løsning.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen i retur til os. Er reklamationen ikke berettiget, skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen til os.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.
Vi modtager ikke pakker/breve sendt pr. efterkrav.

Klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her.

Opsigelse

Du kan når som helst du vil holde pause, opsige eller springe en levering over ved at kontakte kundeservice. Opsigelse gælder med det samme.

Ændringer

NutraQ ApS kan ensidigt ændre disse købsvilkår. Ændringer træder først i kraft 14 dage efter, at du har modtaget de ændrede købsvilkår pr. post eller e-mail. Du har selvfølgelig ret til stoppe dit abonnement, hvis ændringerne er væsentlige.

Overdragelse

NutraQ ApS forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

Personoplysninger

Læs om vores behandling af personoplysninger her

Priser

Samtlige priser angives i DKK og er inklusive moms og andre afgifter. Alle priser kan opdateres løbende. Der tages forbehold for åbenlyse pris- og tastefejl. Alle forsendelser er fragtfrie.

Lovgivning

Køb af varer på www.maxulin.dk er underlagt dansk rets regler.

Kundeservice

Du kan kontakte kundeservice på telefon 70 80 12 15 man – fre klokken 08.30–16.30. Du kan også sende en e-mail til kundeservice@maxulin.dk.
Kundeservice kan også hjælpe dig med at skræddersy en leveringsservice, som passer til dig. Du er velkommen med dine spørgsmål, med ris og ros. Vi ønsker, at du skal være tilfreds med os og vores kosttilskud.

Medlemskab

NutraQ er medlem af brancheforeningen Helsebranchens Leverandørforening.
NutraQ er medlem af FDIH – Foreningen for Dansk Internet Handel.

×